Nybygg – tomannsbolig i Bærum

Dette er en arkitekttegnet tomannsbolig, huset er byggeplassbygd på betongfundament med radonsperre, kjellervegger er bygget med bindingsverk med sprøytebetong / kompaktmur.

Fundament u-etg og etg-skille 1 etg har vannbårenvarme sløyfer og står for hovedoppvarming, alle bad har elektrisk oppvarming i gulvene, det benyttes ofte elektrisk oppvarming i baderomsgulv da elektriske kabler kan justeres raskere etter ønsket temperatur. Det er også 1 stk gasspeis i hver enhet.

«Fordelene med I-bjelker er mange, de er lette å jobbe med, det er gode marginer for røgjennomføringer for ell, vvs og ventilasjon»

Byggfakta

Yttervegger

1 og 2 etg er bygget i 48 x 148 bindingsverk med tverrliggende 48 x 48 utlekting på varm side, dampsperren ligger da mellom bindingsverk og utlekting for å unngå penetrering og luftlekkasjer, dvs at alle rørgjennomføringer, stikkontakter mm går klar av damsperren. Alle skjøter og vinduer mot dampsperren tapes nøye. På utvendig side/kald sone ligger det Asfaltplater som vindsperre, her tapes det i alle skjøter og mot vinduer også. Det er liggende19 x 148 DF m/ spor  utvendig kledning  lektet ut 30mm og tynne støtlister som hjørnekasser.

Bjelkelag

Bjelkelagene er bygget med Huntons I-bjelker, fordelene med I-bjelker er mange, de er lette å jobbe med, det er gode marginer for røgjennomføringer for ell, vvs og ventilasjon. Hunton prosjekterer, precutter og leverer gode arbeidstegninger slik at alt kan bygges sammenhengende i en fase.

Tak

Takkonstruksjonen er bygget med Hunton sine massive bjelker/sperrer, taket har kompakttak med fallisolasjon og dampsperre på kald sone, det er store takterrasser på taket.