Nybygg – tomannsbolig i Bærum

Dette bygget har kjeller i sprøytebetong, alle yttervegger fra grunnmur og opp til taket er elementer/moduler. Elementene kommer som ferdige fra utside med panel ,vinduer ferdig belistet og blekk over og under vinduene, isolerte, vindsperre og utlektet . Taket er taksperrekonstruksjon som ligger an på limtredragere.

Byggfakta

Underetasje

yttervegger i U-etg er oppført som 48 x 98 bindingsverk som forskaling for sprøytebetong også kalt kompaktmur, fordelen med kompaktmur er mange. forskalingene får kan settes opp raskt i forhold til tradisjonell tosidig forskaling, isolering og armering gjøres stort sett på 1-2 dager, sprøytebetongen er unnagjort på en dag ved et bygg på denne størrelsen. Kompaktmur er Sintef godkjent mur og blir oppført på fler og fler boliger, her er det brukt Isodren som utvendig isolsjon melleom betong og terreng.

Element/modul

dette bygget er oppført som elementhus, dvs at alle ytterveggene er produsert inne i en hall for så å bli transport til byggeplass og kranet på plass, det er mange fordeler med elementer som dere kan lese mer om under fane elementer les her.   Dette er en byggemetode som vi kommer til å bruke mer fremover , vi kan produsere vegger, tak og bjelkelag/ etg-skille inne i produksjonshallen vår, ved bruk av elementer kan et bygg som dette oppføres over grunnmur og få et tett bygg på ca 5 dager.

Tak

Taket her er et saltak bestående av sperrer som hviler på yttervegger og en mønedrager av limtre, alle krefter eller laster går helt ned i såle/ fundament hvor det er lagt in beregnet støp, armering og isolasjon tilpasset kreftene som kommer ned. Taket har et undertak av rupanel med diffusjonsåpen papp på overside/ kald sone, denne pappen/duken gjør at det kan isoleres helt opp til undertak uten lufting.  I takene er det store felt med Velux vinduer for å gi godt lys ned i trapperommene og stuer.