Elementbygg

Vårt produksjonsanlegg er lokalisert i Bærum

Les mer

Elementbygg

La arbeidet på byggeplassen gå raskere ved at vi produserer elementer for deg. Vi skreddersyr gjerne løsninger og er din diskusjonspartner i byggeprosessen. Vi utarbeider også produksjonstegninger etter dine byggetegninger. Dette sikrer kvaliteten på våre produkter.

Elementene produseres i mange ulike varianter og kan tilpasses de fleste ønsker, alt i henhold til forskriftene. Vi dokumenterer produktene og beregningene.
En av fordelene er at elementene produseres ferdig innendørs slik at man er uavhengig av vær- og klimaforhold på byggeplassen. Vanligvis leveres elementene med overflatebehandlet kledning fra fabrikk, vinduer innsatt med belistning og vannbrett, vindsperre og utlekting, isolasjon og transportplast.

Vi kan bygge vegger, tak , bjelkelag -etg- skiller gulv og heise på plass hele huset på 3-5 dager så det er klart for å starte med innvendig arbeid umiddelbart

 • Norskproduserte elementer

  Godkjente produkter for Norsk klima.

 • Kortere byggetid

  Flere fagfelt kan jobbe samtidig uten å gå i veien for hverandre, mens grunnarbeid/ graving og betongarbeid foregår kan vi produsere elementene i vår produksjonshall .

 • Effektiv montering

  Kostnadseffektivt på tid og redusert avfallshåndering mm.  – økonomisk gevinst ved kortere byggeperiode, oversiktlig byggefase, raskt tett bygg, mindre riggkostnader.

 • Redusert fuktighet i bygg

  Man får med teknikken tett hus i løpet av veldig kort tid

 • Produksjon innendørs

  Oversiktlig produksjon, som gir en oversiktlig konstruksjon

Produksjonslinje

Vi bygger alt under TEK 10 reglementet. Når vi bygger som modul – så har vi bedre oversikt over kvaliteten på reisverket. At vi opererer etter helt korrekte tegninger og maler, fører til god dokumentasjon, og medfører at man som huseier i etterkant lett kan gå inn og se hvor i eksisterende modulbygg man kan gjøre endringer (som f.eks å sette inn nytt vindu, trekke kabler, pipe mm). God dokumentasjon er noe man som regel setter mest pris på når man trenger det (sagt av en erfaren tømrer).

Elementbygg mer og mer populært

De fleste profesjonelle som bygger i dag, ønsker mest mulig kontroll, og velger derav modulbygg. Dette grunnet strenge krav i Norge, samt senere oversikt og dokumentasjon. Tidligere har kanskje modulbygg vært assosiert med typen «ferdig-løsning» eller «samlebånd», for større prosjekter, og ikke noe for alle. Men denne formen å gjennomføre byggeprosess har blitt mer og mer populært grunnet at det både gjør byggeprosess rimeligere, men også fordi kvaliteten stort sett er bedre enn ved bygging-på-stedet. Ligger forutsetningen til rette for å kunne benytte seg av denen teknikken, vil vi aldri vurdrere å anbefale noe annent.

Elementprosess

Når vi har utarbeidet tilfredsstillende tegninger og prosjektering er ferdig setter vi i gang med bestillinger av diverse materialer som skal på det enkelte prosjekt, her er det store individuelle forskjeller, elementhus har like mange muligheter for ulike typer av materialvalg som tradisjonelle hus.
Elementhus er på likhet  som tradisjonelle hus, forskjellen ligger i at huset deles opp i elementer som bygges i et produksjonslokale, det som er viktig å passe på er at det er bygget i Norge og av fagfolk med Norsk tømrerbakgrunn. Her er det store forskjeller på kunnskap om hvordan hus skal bygges fra land til land, hus som kommer fra spesielt østblokkland er ikke bygget av fagfolk med kunnskap om Norske forhold vedrørende kritiske punkter som bæringer, snølaster ( krav varierer fra hvilken kommune og hvor i kommunen det skal bygges) , klimakonstruksjon, TEK10 og tradisjonell håndverksmessig utførelse.
Når vi har bygget ferdig alle elementene sikres de mot fukt og lagres inntil det er klart for montering på byggeplass, da kommer en kranbil for å frakte elementene og heise de på plass sammen våre tømrere, neste steg blir å få tett bygg og komplettere innvendig/utvendig.

Elementhus bygget i Bærum

Dette er et elementhus bygget i en mer tradisjonell stil med en moderne takterrasse og litt skarpt utrykk.
Fundamentet/betonggulvet ligger på EPS isolasjon med radonsperre og radonbrønner, ytterveggen i 1 etg er bygget som kompaktmur fra Nordisk Sprøytebetong, vi forskalet veggen med bindingsverk 48 x 98 før de ble isolert, armert og sprøytet med betong. Utenfor betongsjikt ligger det isolasjon fra Isodren mot terreng, vi valgte dette her siden det er en del tilsig av fukt fra terreng på baksiden.
Ytterveggene i 2 og 3 etg er bygget som elementer med oppbygning fra utside 19 x 148 liggende kledning-stående lekter 30×48-GU vindsperregips- 48 x 148 bindingsverk- 150 Glava extrem- dampsperre- 48 x 48 kryssutlekting- 50mm Glava- STD gips.
Bjelkelag/gulv eller etg skiller er bygget med Hunton I-bjelker- 150mm Glava- 22mm spongulv-lekter og gips i himling- vannbårenvarme-parkett.
Taket er bygget med Jatak-taksperrer som hviler på mønedragere, her har vi lagt rupanel som undertak med diffusjonsåpen duk på kald sone, lekter og sløyfer samt takstein.
Siden vi har brukt diffusjonsåpen duk på kald sone kunne vi isolere helt opptil undersiden på rupanelen mellom sperrene, på varm sone er det dampsperre rett på sperretaket med nedlekting for elektriker, himling er lagt opp med panel.
Beslag og tekking er i utførelse silver.
Innvendig er alle vegger plateslått med gips foruten våtrom som har et lag med rupanel bak litex våtromsplater.

Det er peis i begge loftstuene.